ณ ปัจจุบันมีหลายงานที่ต้องการนำกล้องวงจรปิดไปติดตั้งเพื่อดูป้ายทะเบียนรถ ยนต์ ซึ่งจะพบปัญหามาเป็นประจำเช่น มองไม่เห็นป้ายทะเบียนเลย แม้จะกำหนดเลนส์ไว้แคบที่สุดแล้วก็ตาม หรือ มีปัญหาจากแสงสะท้อนต่างๆ

อ่านต่อ และชมตัวอย่างภาพ คลิกที่นี่