ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้เครื่องบันทึกภาพ
1. ความง่ายในการใช้งานเครื่อง เช่น ตัวเครื่องมีระบบ GUI (Graphic User Interface) หรือไม่
2. อัตราการแสดงผลภาพต่อวินาที (fps)
3. เทคโนโลยี การบันทึกภาพเป็นแบบไหน เช่น Mpeg, Mpeg4, H.264 ปัจจุบันจะนิยมแบบ H.264
4. คุณภาพของภาพในการบันทึกแล้วนำกลับมาเล่นใหม่
5. ความสามารถของระบบ เช่น ดูผ่าน Internet, ระยะเวลาการบันทึก
6. ราคา
7. การรับประกันสินค้า บริการหลังการขาย