ถ้าเป็นประเภทเดียวกัน เช่นกล้อง Analog สื่อเป็นสาย RG6 เข้าหัว BNC และ DVR เป็นหัว BNC เหมือนกัน , หรือ กล้อง IP Camera ยี่ห้อเดียวกันหรือมาตราฐานเดียวกัน

สื่อเป็นสาย Lan เข้าหัว RJ 45 และ DVR เป็นหัว RJ 45 เหมือนกัน  ก็สามารถใช้ร่วมกันได้