เข้าสู่หน้า config ของ router โดยการพิมพ์ 192.168.1.1 ที่ web browser เช่น Internet Explorer, Firefox, หรือ Safari

 

คลิกที่ “Login” มุมบนด้านขวา เพื่อใส่ password โดยค่าเดิมจะเป็น ว่าง ไม่ต้องใส่ค่าอะไร

 

หลังจากนั้น ให้คลิกที่ “Virtual Servers” ที่เมนูด้านซ้าย เพื่อตั้งค่า port ต่าง ๆ ให้ตัว router forward ค่าไปยังเครื่อง DVR

(สำหรับเครือง DVR ที่มี function UPNP ให้ข้ามขั้นตอนนี้)

การตั้งค่า port ต่าง ๆ ของเครื่อง คุณจะต้องทราบ IP Address ของ DVR และ port ที่ใช้ ซึ่งสามารถดูได้จาก DVR นั้น ๆ

 

หากเครื่อง DVR มี function UPNP ให้เปิดใช้งาน UPNP และคลิกที่เมนู “System settings” แล้วเลือก Enable UPNP

 

หลังจากนั้นให้ไปที่เมนู “DMZ” เพื่อใส่ค่า IP ของ DVR นั้น

 

หลังจากนั้นให้คลิกที่เมนู “DDNS” เพื่อนำข้อมูล DynDns ที่ได้สมัครไว้ มาใส่

 

เมื่อตั้งค่าต่าง ๆ เรียบร้อย ให้ปิด แล้วเปิด router และทำการทดสอบการดูภาพผ่านอินเตอร์เน็ต ผ่านมือถือ จากโปรแกรมที่ระบุไว้ สำหรับเครื่อง DVR นั้น ๆ หรือผ่านเว็บไซต์ โดยการใส่ URL ตามค่า DynDns

ต้องการสังซื้อสินค้าโปรโมชั่นพิเศษ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ (required)

Email (required)

หัวข้อ

ข้อความ

เบอร์โทรศัพท์

ต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิด กี่ตัว
 1 - 4 5 - 8 9 - 16 มากกว่า 16 ไม่ระบุ

รูปแบบสถานที่ในการติดตั้ง

 บ้านเดี่ยว ทาวเฮาส์ อาคารพาณิชย์ สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง ที่สาธารณะ ร้านค้า, ร้านขายของ ไม่ระบุ

หน้างานตั้งอยู่ที่

รูปภาพสถานที่ (ถ้ามี)