1. Login โดยใช้ Internet Explorer ไปที่ IP ของเครื่องบันทึกเครื่องนั้น เช่น http://192.168.1.10 (อาจจะต้องต่อเครื่องบันทึก เข้ากับจอ เพื่อตั้ง IP ก่อน)

เมื่อเข้าไปที่ IP นั้นแล้ว จะพบกับหน้า login (ครั้งแรก ระบบจะให้ติดตั้ง Plug-in ก่อน)

ค่ามาตราฐาน Username = admin / Password = เว้นว่าง

hy01

2. เมือ login ได้แล้ว ระบบจะถามค่าการส่งภาพที่จะมาแสดงทีหน้าจอ web browser (Main Steam จะได้ภาพที่ละเอียดสูงกว่า Extra Steam) ให้เราเลือกแล้วกด OK

hy02

3. เลือก DeviceCfg เพื่อเข้าสู่เมนู ตั้งค่า

hy03

4. ตั้งค่ารูปแบบกล้อง โดยไปที่ไอคอน ChannelType

hy04

5. หากเป็นกล้อง IP ทั้ง 4 ตัว ให้เลือกรูปแบบตามภาพข้างล่าง หรือ แบบอื่น ๆ ตามต้องการ

hy05

6. เมื่อเลือกรูปแบบเสร็จแล้ว ให้ทำการเพิ่มกล้องแต่ละตัวลงไปในระบบ (ก่อนจะเพิ่ม เราจะต้องไปตั้งค่า IP ของกล้องแต่ละตัวก่อน วิธีการตั้ง IP กล้อง คลิกที่นี่)

โดยการคลิกที่เมนู Digital Channel

hy04

7. เมื่อเข้าเมนู Digital Channel ให้กด Add เพื่อเพิ่มกล้อง (ในรูปที่แสดงมีกล้องอยู่แล้ว ถ้ายังไม่มีกล้อง ให้กดปุ่ม Add แล้ว Search)

hy06

8. กด Search เพื่อ หากกล้อง เมื่อพบให้กด OK

hy07

9. ทำทุก ๆ กล้องจนครบ ภาพจะขึ้นที่จอภาพของเครื่องบันทึก

 

เรายังสามารถตั้งค่า DDNS โดยใช้เมนู NetService ตามรูปข้างล่าง สำหรับการสมัครใช้งาน Fujiko DDNS คลิิกที่นี่

hy-c-01

 

hy-n-02

ต้องการสังซื้อสินค้าโปรโมชั่นพิเศษ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ (required)

Email (required)

หัวข้อ

ข้อความ

เบอร์โทรศัพท์

ต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิด กี่ตัว
 1 - 4 5 - 8 9 - 16 มากกว่า 16 ไม่ระบุ

รูปแบบสถานที่ในการติดตั้ง

 บ้านเดี่ยว ทาวเฮาส์ อาคารพาณิชย์ สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง ที่สาธารณะ ร้านค้า, ร้านขายของ ไม่ระบุ

หน้างานตั้งอยู่ที่

รูปภาพสถานที่ (ถ้ามี)